Smøremidler og pumpeutstyr fra Sealweld

Sealweld er et Canadisk selskap som har spesialisert seg på utstyr for vedlikehold av ventiler. De produserer løsningsmiddel – smøremiddel – tetningsmasse og pumpeutstyr for vedlikehold av ventiler.

 

Løsningsmiddel:

Odyssey industrial cleaning solvent

Det er to hovedtyper løsningsmiddel, hvor det ene er helt flytende og det andre er i gel form.

Odyssey industrial cleaning solvent er et flytende syntetisk løsningsmiddel for avfetting og oppløsing av utørket rester av gammelt smøremiddel, tyngre harde hydrokarbonrester og avleiringer. Odessey inneholder ikke vann og er ikke vannløselig, den legger igjen en rusthindrende hinne, er ikke brennbar, giftig eller forurensende for det ytre miljø.

Temperatur område: – 29°C til + 232°C

Leveres i Fat: 170 liter                            Spann: 19 liter                                    Flaske: 4 liter

Valve cleaner plus

Valve cleaner plus er det andre løsningsmiddelet, dette er et semi syntetisk miljøvennlig ikke giftig løsningsmiddel  i gel form. Dette semi-flytende rengjøringsmiddelet er produsert for å løsne opp låste seter, alle avleiringer i kanaler og på tetningsflatene til kule, plugg og parallelle sluseventiler. Valve cleaner plus kan bety forskjellen på en ventil med store lekkasjer som er klar for utskifting og en tett ventil. Når ventilen er tilført løsningsmiddelet skal den stå fra seks timer til over natten slik at løsningsmiddelet for løsnet opp alle avleiringer. Etter rengjøring bør ventilen tilføres smøremiddel av typen Equa-Lube Eighty, Total-Lube 911 eller et annet smøreprodukt som ikke tørker ut.

Tåler trykk opp til 690 bar

Temperatur område: – 40°C til + 204°C

Leveres i Fat: 163 eller 50 kg                 Spann 16 eller 4 kg                         Patroner 400 gram

Spann benyttes til pneumatisk pumpe Active-8 og patroner er til bruk i den manuelle håndpumpen Super gun screw-primed pump. Patronene levere bare i hele esker med 12 patroner.

 

Smøremiddel:

Equa-Lube Eighty

Det er en rekke forskjellige smøremidler, Equa-Lube Eighty er et lett syntetisk smøremiddel i gel form som er ideelt til bruk ved forebyggende vedlikehold i kule og sluseventiler. Equa-Lube Eigthy  har ingen barrierebyggende egenskaper, tørker ikke ut i gass og gir en uoppløselg film av smøremiddel på kritiske tetningsflater samt den er friksjonsreduserende. Smøremiddelet forhindre oppbygging av avleiringer fra prosessen og er korosjonshindrende. Produktet er ikke opp løsbart i vann, råolje, naturgass, kondensat eller relaterte bi-produkter. Anbefales på nye ventiler, i prosess, i brønnhodeventiler i alle hydrokarbonsystemer.

Tåler trykk opp til 690 bar

Temperatur område: – 40°C til + 149°C

Leveres i Fat: 181 eller 54 kg                 Spann: 18 eller 4,5 kg                            Patroner 430 gram

Spann benyttes til pneumatisk pumpe Active-8 og patroner er til bruk i den manuelle håndpumpen  Super gun screw-primed pump. Patronene levere bare i hele esker med 12 patroner

 

Eterna-Lube #1000

Eterna-Lube #1000 er et syntetisk høy temperatur smøremiddel for bruk ved høye temperaturer som i damp system. Smøremiddelet forhindrer kaldsveising og beskytter mot korrosjon. Det danner en beskyttende hinne som motstår varme, trykk og friksjon, reduserer moment og eliminerer slitasje. Eterne-Lube #1000 blir ikke hard, er vannsikker, smelter ikke og er motstandsdyktig mot kjemikalie og gasser (skal ikke benyttes på oksygen).

Eterna-Lube #1000 er anbefalt som smøring i hydrokarboner, varm luft, damp, i gir bokser, spindler ventilseter, motorer osv.

Temperatur område: – 40°C til + 1093°C

Leveres i Fat: 181 eller 54 kg                  Spann: 18 eller 4,5 kg                           Patroner 430 gram

Spann benyttes til pneumatisk pumpe Active-8 og patroner er til bruk i den manuelle håndpumpen  Super gun screw-primed pump. Patronene levere bare i hele esker med 12 patroner.

 

Mohave Body Fill

Mohave Body Fill er et syntetisk smøreprodukt for fylling av ventilhuset til parallelle sluseventiler, den forhindrer korrosjon og smører alle tetningsflater, bevegelige deler og reduserer moment. Mohave Body Fill er anbefalt for bruk i metan, etan, propan, butan, alkaliske, fortynnet syre og i saltvannsprosessering.

Tåler trykk opp til 690 bar

Temperatur område: – 18°C til + 149°C

Leveres i Fat: 181 eller 54 kg                 Spann: 18 eller 4,5 kg                            Patroner 430 gram

Spann benyttes til pneumatisk pumpe Active-8 og patroner er til bruk i den manuelle håndpumpen  Super gun screw-primed pump. Patronene levere bare i hele esker med 12 patroner

 

Tetningsmasse:

Total-Lube #911

Total-Lube #911 er et syntetisk smøremiddel i gel form som har barrierebyggende egenskaper. Smøremiddelet er tilsatt mikroskopiske PTFE partikler som tetter små lekkasje på tetningsflater, O-ringer, Lip-seal, Chevronringer og riper opp til 0,3 mm.

Total-Lube #911 er ikke løselig i vann, olje, naturgass med relaterte bi-produkter, den er også anvendelig i sur service.

Total-Lube #911 kan benyttes i kule, sluse og pluggventiler for etablering av bobletette ventiler.  Før man benytter Total-Lube #911 er det anbefalt å vaske ventilen med Valve Cleaner Plus. Smøremiddelet hardner ikke og tørker ikke ut i gass.

Tåler trykk opp til 690 bar

Temperatur område: – 29°C til + 232°C

Leveres i Fat: 181 eller 54 kg                 Spann: 18 eller 4,5 kg                            Patroner 430 gram

Spann benyttes til pneumatisk pumpe Active-8 og patroner er til bruk i den manuelle håndpumpen  Super gun screw-primed pump. Patronene levere bare i hele esker med 12 patroner.

 

Ball valve Sealant #5050

Ball valve Sealant #5050 er et syntetisk smøremiddel i gel form som har barrierebyggende egenskaper. Smøremiddelet er tilsatt spesielt produserte PTFE partikler som tetter middels til store lekkasje på tetningsflater, O-ringer, Lip-seal, Chevronringer og riper opp til 0,7 mm.

Ball valve Sealant #5050 er ikke løselig i vann, olje, naturgass med relaterte bi-produkter,

Ball valve Sealant #5050 kan benyttes i kule, sluse og pluggventiler for etablering av bobletette ventiler. Før man benytter tetningsmassen er det anbefalt å vaske ventilen med Valve Cleaner Plus. Ball valve Sealant #5050 hardner ikke og tørker ikke ut i gass.

Ball valve Sealant #5050 leveres også med større mengder PTFE partikler men man bør være restriktiv med bruk av disse da de kan tette til smørenippler og kanalene i setene.

Tåler trykk opp til 690 bar

Temperatur område: – 29°C til + 232°C

Leveres i Fat: 181 eller 54 kg                 Spann: 18 eller 4,5 kg                            Patroner 430 gram

Spann benyttes til pneumatisk pumpe Active-8 og patroner er til bruk i den manuelle håndpumpen  Super gun screw-primed pump. Patronene levere bare i hele esker med 12 patroner.

 

Winter-Lube #7030

Winter-Lube #7030 er et syntetisk basert smøremiddel designet for bruk på lave temperaturer hvor Total-Lube #911  blir seig og hard å pumpe Winter-Lube #7030 har tilsetninger som gjør smøremiddelet lett å pumpe ved  lave temperaturer. Smøremiddelet har barrierebyggende egenskaper og er tilsatt spesielt produserte PTFE partikler som tetter middels  lekkasje på tetningsflater, O-ringer, Lip-seal, Chevronringer og riper.

Winter-Lube #7030 er ikke løselig i vann, olje, naturgass og kondensat med relaterte bi-produkter. Smøremiddelet blir ikke hardt eller tørker ut i gass.

Winter-Lube #7030 kan benyttes i kule, sluse og pluggventiler for etablering av bobletette ventiler. Før man benytter tetningsmassen er det anbefalt å vaske ventilen med Valve Cleaner Plus.

Tåler trykk opp til 690 bar

Temperatur område: – 40°C til + 205°C

Leveres i Fat: 181 eller 54 kg                 Spann: 18 eller 4,5 kg                            Patroner 430 gram

Spann benyttes til pneumatisk pumpe Active-8 og patroner er til bruk i den manuelle håndpumpen  Super gun screw-primed pump. Patronene levere bare i hele esker med 12 patroner.

 

Low-Temperature Lubricant D-1014

Low-Temperature Lubricant D-1014 er et syntetisk basert smøremiddel med en ekstrem myk konsistens og er designet for bruk i LNG/LPG  og tilsvarende applikasjoner. Low-Temperature Lubricant D-1014 kan leveres med eller uten PTFE partikler for å benyttes som et rent smøremiddel eller et smøremiddelet med barrierebyggende egenskaper for tetting av middels til store lekkasje i forbindelse med pitting, riper, skader på tetningsflater, O-ringer, Lip-seal eller Chevronringer.

Low-Temperature Lubricant D-1014 reduserer moment hvor LNG/LPG har ekstremt uttørkende egenskaper. Smøremiddelet kan også benyttes på butan, etan, etylen eller relaterte bi-produkter.  Low-Temperature Lubricant D-1014 er ikke løselig i vann, olje, naturgass og kondensat med relaterte bi-produkter. Smøremiddelet blir ikke hardt eller tørker ut i gass.

Low-Temperature Lubricant D-1014 kan benyttes i kule, sluse, pluggventiler, brønnhodeventiler eller i girbokser.

Tåler trykk opp til 690 bar

Temperatur område: – 54°C til + 204°C

Leveres i Fat: 181 eller 54 kg                 Spann: 18 eller 4,5 kg                            Patroner 430 gram

Spann benyttes til pneumatisk pumpe Active-8 og patroner er til bruk i den manuelle håndpumpen  Super gun screw-primed pump. Patronene levere bare i hele esker med 12 patroner.

 

 

 

Pumper og pumpeutstyr

Skal man utføre vedlikehold på ventiler har man behov for pumper, det kan være manuelle eller pneumatiske pumper.

Activ-8 pumpe
Activ-8

Active-8 pumpen er en pneumatisk pumpe som pumper direkte fra 5 kilos spann. Pumpen kan drives fra kompressor, flaskeluft eller i nødsfall av naturgass.

Pumpen genererer 10 000 PSI (690 bar),kontrollerer det inn pumpede volum slik at man forhindrer overfylling.

Pumper opp til et halvt kg på 70 sekunder og er ideell for fylling av større volum eller på mange ventiler.

Pumpen kommer komplett med 3 meter slange, swiveler og koblinger. 15 000 PSI manometer er standard. Lengre slange kan bestilles. Med pumpen følger en instruksjonds DVD.

 

Supergun Screw-Primed Pump

Handgun Aletnativet til Activ-8 pumpen er en manuelle pumpe for fylling av smøremiddel fra patroner.

Pumpen generer et trykk opp til 15 000PSI (1030 bar)

Pumpen gir omtrent 1 oz (0,3 dl) ved 25 pumpeslag, det går omtrent 85 pumpeslag pr. desiliter. På grunn av det høye trykket pumpen gir må man være påpasselig så man ikke skader smørenipler ved for rask pumping. Det er viktig at man tar det med ro ved innpumping av smøre og tetningsmiddel.

 

EZ-Loader

EZloaderFor fylling av Supergun pumpen har man behov for et ladeverktøy. Man setter en patron inn i EZ-Loader, monterer på adapteren og skrur laderen inn på pumpen sin sylinder. Ved å skru sylinderens stempel ut vil smøremiddelet fra patronen gå inn i pumpen sin sylinder. Man kan også tømme et eventuelt overskudd fra pumpen tilbake i en patron via laderen. Bruken av EZ-loader reduserer faren for søl.

 

Transport koffert

Transport koffert En transport koffert er god å ha slik at pumpen ikke ligger og slenger. Det er fort gjort at en swivel eller manometer blir ødelagt om pumpen ikke er lagret på en sikker måte. Det er også betydelig letter å ta med seg pumpen når den ligger i en koffert.

 

Swivel

Z Swivel Det er ikke mange reservedeler som behøves til pumpen, men man bør ha en ekstra swivel. Denne er det svake punktet, om man skulle være så uheldig å miste pumpen slik at swivel traff gulvet er det lett far at den brekker. Man kan bruke pumpen uten swivel men det er noe mer problematisk å å bruke pumpen uten den fleksibiliteten swivelen gir.

 

Leak-Lock

 

LeaklockmykLeaklockmetall

 

 

 

 

 

 

 

Et usikkerhetsmoment ved innpumping av vaskemiddel/ smøremiddel/ tetningsmasse er tilstanden til smørenippen som står i ventilen. Det har vært hendelser hvor det etter vedlikehold har oppstått lekkasje i smørenipler. Leak-lock er en ekstra tilbakeslagsventil  som monteres på utsiden av smørenippelen. Denne monteres slik som illustrert over. Illustrasjonen til venstre viser en Leak-Lock med myktetning som benyttes på button head fittings uten cap, og den til høyre er Leak-Lock med metalltetning til bruk på nipler av typen button head med cap.