Om oss

Klyde Consultants ble startet i 1987 og omgjort til aksjeselskap i 1989. Selskapet ble etablert av Ingolf Fra Holmslet (den gang Ingolf Klyde) for å drive opplæring innen ventilbehandling.

Utgangspunktet for virksomheten begynte da Ingolf i 1972 ble ansatt som operatør av Phillips Petroleum Co. Norge på Ekofiskfeltet. Han startet sitt oljerelaterte virke om bord på Gulftide; som var den første produksjonsplattformen på Norsk Sokkel. I løpet av sine år som produksjonsoperatør lærte han å betjene ventiler ved hjelp av rattnøkler og rå makt, noe som medvirket til at det ikke var få ventiler som ble skiftet ut.

Etter noen år på Ekofisk ville tilfeldighetene at Ingolf skulle over til landbasert arbeid, dette arbeidet bestod av reparasjon og resertifisering av ventiler som blant annet kom fra Ekofiskfeltet. De neste 10 årene oppdaget han at en stor del av ventilene som kom til reparasjon enten var ødelagt grunnet mishandling eller feilbetjening. På grunn av denne erfaringen, ble det i 1985 bestemt at det skulle startes opplæring av prosess – og mekanisk personell. I løpet av 1985 og 1986 ble det første ventilkurset for Ekofisk personell utviklet.

Etter noen kurs for Phillips Petroleum ble Ingolf kontaktet av representanter for Statoil som også ønsket ventilkurs. I 1987 inngikk han avtale med Statoil om ventilopplæring for personell på Statfjord og Gullfaks. I løpet av de neste årene var det stadig flere selskap som ønsket ventilkurs. Klyde Consultants arrangerte i 1990 ventilkurs for selskapene:

PPCoN – Elf – Amoco – BP – Statoil – Shell – Saga – Esso – Conoco og Norsk Hydro. 

I perioden1987 til 1994 ble det arrangert 136 fem dagers Grunnleggende ventilkurs for prosess – og mekanisk personell i Stavanger med Ingolf som instruktør.

Phillips Petroleum Co. Norway      40 Kurs
BP Norway     9 Kurs
Amoco Norway 11 Kurs
Elf Aquitaine Norge   4 Kurs
Esso Norge 3 Kurs
Conoco Norway 2 Kurs
Shell Norge 6 Kurs
Saga Petroleum      5 Kurs
Statoil 40 Kurs
Norsk Hydro   16 Kurs

Det ble i løpet av disse årene også utviklet spesialkurs for nevnte installasjoner og anlegg:

Sleipner – Valhall – Ula – Heidrun – Kristin – Kvitebjørn – Visund – Kårstø – Snøhvit – Gullfaks – Draugen  – Veslefrikk. 

Kursene ble lagt til rette mot installasjonenes egne ventiler og tok for seg nødvendig behandling og vedlikehold av dem.

Fra 1993 til 1994 utviklet Ingolf Ventilkurs II for sikkerhetsventiler – PSV. Dette kurset var rettet mot mekanisk personell som i sitt arbeid resertifiserte sikkerhetsventiler.

I 1994 ble ventilkursene, Ventil grunnkurs og Ventilkurs II sikkerhetsventiler, flyttet fra Stavanger til Statoils opplæringssenter i Bergen. Da Ingolf ble stasjonert på Sandsli utviklet han flere ventilkurs for Statoil, Klyde Consultants arrangerte for Statoil i 1996 ventilkursene:

  • Ventil grunnkurs
  • Ventilkurs II for kule- og pluggventiler
  • Ventilkurs II for sluse- og seteventiler
  • Ventilkurs II for sikkerhetsventiler

I forbindelse med Ventilkurs II bygget Ingolf opp en ventiltestrigg hos Statoil, denne riggen bestod av 63 ventiler av forskjellige typer. Testriggen var i to etasjer hvor rørene i nedre halvdel ble fylt med vann, og i  øvre halvdel ble rørene trykket opp med 20 bar luft. Riggen ble benyttet til å utføre ventilvedlikehold og problemløsning i en driftssituasjon.

Første etasje på ventilrigg

Første etasje på ventilrigg

Andre etasje på ventilrigg

Andre etasje på ventilrigg

I perioden 1994 til 2012 var Ingolf Fra Holmslet ansvarlig instruktør på omtrent 350 ventilkurs i regi av Statoil.

Fra 2000 og fram til 2012 utarbeidet Ingolf etter oppdrag fra Statoil i samarbeid med Mintra AS et interaktivt ventilprogram som benyttes i forbindelse med problemløsning og vedlikehold på ventiler. En del av det interaktive ventilprogrammet har dannet grunnlag for OLF, (nå Norsk Olje og Gass) Håndbok i ventilteknikk, tidligere  Retningslinje 119.

Fram til 2012 var Klyde Consultants AS ved Ingolf Fra Holmslet ansvarlig for undervisning og utvikling av ventilopplæringen i Statoil.

I løpet av de senere årene har det stadig vært etterlyst kurs for ledende personell innen prosjekt og drift.  For å dekke dette behovet har Ingolf i løpet av 2012 skrevet to bøker:

  •  Rattnøkkelen for ventiler med stigende spindel
  • Rattnøkkelen for ventiler med roterende spindel

Rattnøkkelen for ventiler med stigende spindel er ferdig trykket på både norsk og engelsk. Bok nummer to: Rattnøkkelen for ventiler med roterende spindel vil forhåpentligvis foreligge på norsk og engelsk i løpet av høsten.

Bøkene kan bestilles på nettsiden

Ta kontakt!

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Vi hører gjerne fra deg. Du kan ringe oss på (+47) 915 13 536,
sende mail til ingolf@valve.no, eller fylle inn
skjemaet til høyre

Kontaktskjema: