Téchne smørenipler

For å eliminere noen av problemområdene til vanlige smørenipler har Sealweld og Téchne utviklet en ny type smørenippel. Sett fra utsiden er det ikke mye som skiller Téchne  sine smørenipler  fra de andre leverandørers, forskjellen er på de interne delene.

Ser man på tegningen av den vanlige smørenippelen ser man at det er en fals under fjæren som holder fjær og kule på plass. Dette er et svakt punkt som kan ryke om det blir pumpet med for høyt trykk. Bøyingen av stålet vil også gir små bruddannelser. Ved pumping av høyt trykk vil fjæren bli overbelastet, klemt helt sammen og gjennomstrømningsarealet i smørenippelen vil bli betydelig redusert hvorpå pumpekraften kan presse fjær og kule ut av smørenippelen og inn i kanalen til setet.

Vanlig smørenippel

Vanlig smørenippel

 

Kulen i smørenippelen kan også medføre problem. Ved normal drift kan det bygge seg opp avleiringer rundt kulens tetningsflate, på grunn av vibrasjon kan det også slites et lite spor i kulens tetningsflate.Avleiringene eller det slitte sporet vil i utgangspunktet ikke medføre noe problem, men når man starter å pumpe inn vaskemiddel/ smøremiddel kan kulen få en liten rotasjon og sette seg tilbake mot huset i en annen posisjon enn den hadde og dermed oppstår det en lekkasje.

 

 

Téchne og Sealweld sin løsning på de nevnte problemer er tre justeringer.

Téchne smørenippel

Téchne smørenippel

De interne delene er ikke holdt på plass av en fals men har nå en innskrudd stopper som det ikke er mulig å presse ut. Denne stopper er også utstyrt med en liten tapp som forhindrer helt sammenpressing av fjæren slik at arrealet igjennom smørenippelen blir redusert.

Som tegningen av Téchne sin smørenippel viser er det ikke lenger en kule men en dome med styring som er tilbakeslagssikkringen i smørenippelen. Når domen blir presset bort fra setet ved innpumping av vaske/ smøremiddel vil den bli styret slik at tetningsflatene ved stengning kommer tilbake til nøyaktig samme plassering som før innpumping startet.

Téchne produserer smørenipler med alle ønskelige koblinger, det være seg NPT – NPTF – BSPP – UNC – UNF – Flensekoblinger – Smørenipler med enkel, dobbel eller trippel tetning

 

Tegningene under viser noen få av de alternative smørenipler produsert av Téchne.

AFG0439 ShellFlenset smørenippel m:O-ringRTJ smørenippel

 

 

 

 

 

tredobbel tetning med flens

 

 

 

 

 

 

 

 

Téchne hjelpeventiler

Som en del av sine spesialprodukter produserer Téchne hjelpeventiler for montering i ventilhuset til større ventiler. Skal man ha mulighet for å vedlikehold samt teste kuleventiler eller sluseventiler, må man ha en sikker tilkomst for trykreduksjon eller tilførsel av løsningsmiddel inn i ventilene sine ventilhus.

Standard hjelpeventil

Standard hjelpeventil

Hjelpeventil m/ testport

Hjelpeventil m/ testport

 

 

 

 

 

Ventilen til venstre er en standard kuleventil med male og female NPT koblinger. Det spesielle med denne ventiler er den løse hendelen. Et av problemene som kan oppstå på små kuleventiler er at noen av en eller annen grund kommer borti hendelen til ventilen og ufrivillig åpner den. For å eliminere denne situasjonen er hendelen løs og tas av og henges ved siden av ventilen for senere operasjon.

Ventilen til høyre er en testventil hvor det er et 1/4″ NPT hull etter kulen men foran utløpet til ventilen. For utføring av test eller vedlikehold av hovedventilen monteres det et manometer i testporten og en standard hjelpeventil i testventilens utløp. Ved å stenge den ytre ventilen og åpne den indre ventilen vil man få registrert trykket i ventilhuset. Man kan redusere trykket eller øke trykket alt ettersom hva man skal utføre.

Flenset hjelpeventil

Flenset hjelpeventil

På grunn av fare for brekkasje er ikke NPT gjenger lenger den ønskede koblingen in til ventilhus. Nå er det ofte flenskoblinger maskinert direkte på ventilhuset. For flensete koblinger produseres den samme ventilen, men nå er male NPT erstattet med en flens av ønsket type eller dimensjon. Det kan være kompaktflens eller ANSI flens i den trykklasse man måtte ønske.

Selv om flensen skulle være 2″ RTJ på en 36″ klasse 1500 ventil vil hjelpeventilen være en 1/2″ klasse 1500 ventil. Det er vesentlig å holde vekt og dimensjon så lav som mulig på hjelpeventilene.

Under normal drift vil det kun være den innerste hjelpeventilen som er montert på hovedventilen. I testløpet og utløpet skal det være montert dreneringsplugger, hjelpeventilen skal stå i stengt posisjon med frakoblet hendel.

Téchne produserer også spesialtilpassede ventiler slik som ventilen under. Dette er en kombinasjon av en 1/2″ kuleventil med 1/4″ manometer og en nåleventil ytterst. Etter nåleventilen er det et 1/2″ hull for innfylling av tetningsmasse i tilfelle det skulle oppstå spindellekkasje. Dette er ventiler som er påmontert gamle ventiler hvor man er engstelig for ubehagelige overraskelser.

Overvåkingsventil

Overvåkingsventil

 

Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon.