Referanseliste

Ventilkurs og

Ventil problemløsing på trykksatte system;

 

Mai 2014 – Tettet eksternlekkasje på 36″ innløpsventil på Heimdal (trunnion kuleventil).

 

Juni 2014 – Vasket og tettet ESD ventil på Kvitebjørn (trunnion kuleventil).

 

September 2014 – Vasket 42″ Langeled innløpsventil  Easington England fikk ventilen innfor lekkasjekravene (solid slabventil).

 

Oktober 2014 – Vasket og tettet 36″ piggsluseventil på Draupner (trunnion kuleventil).

 

November 2014 – Tettet eksterlekkasje på 10″ innløps  ESD ventil, Lyse Neo Stavanger (solid slab)

 

November 2014 – Vasket og tettet 12 stk. 24″ ventiler på gassmålepakken i St.Fergus Scotland (trunnion kuleventiler). Gassco målestasjon.

 

Februar 2015 – Problemløsing på 36″ klasse 600 kuleventil inn til St.Fergus Scotland. Ventilen gikk for sakte.

 

Februar 2015 – Skifte av spindelpakninger på trykksatt system samt reduksjon av operasjonsfriksjon på ESD omløpsventiler Lyse Neo Stavanger (kile sluse og seteventiler)

 

Mars 2015 – Tettet eksternlekkasje på 12″ ventil på  Oseberg sør (trunnion kuleventil).

 

April 2015 – 10 dager med ventilvedlikehold og problemløsing på Troll A

 

Mai 2015 – Tettet ekstern lekkasje fra spindelen på en 42″ parallell sluseventil. Tettet ekstern lekkasje fra bonnet på en  36″ parellell sluseventil på  Kårstø (Solid slab og dobbel ekspanderende sluseventil).

 

Mai 2015 -Vasket og tettet 12 stk. 24″ ventiler på gassmålepakken i St.Fergus Scotland (trunnion kuleventiler). Total målestasjon.

 

Mai 2015 – 14 dager med ventilvedlikehold og problemløsing på Sleipner

 

Juni 2015 – 3 dager med ventiltesting på Gassco anlegget i Dunkerque.

 

August 2015 – 3 dager med ventilvedlikehold og problemløsing på Troll C

 

September 2015 – Ventilvedlikehold og problemløsing på  en 42″ parallel sluseventil og fire 42″ kuleventiler ved Emden anlegget til Gassco

 

November 2015 – Problemløsing og oppsetting av vedlikeholdsprogram ved Easington terminalen til Gassco

 

Januar 2016 – Vasking og tetting av 24″ kuleventil på Kårstø

 

Januar 2016 – Vasking og tetting av to 36″ trunnion kuleventil ved Emden gassanlegget til Gassco

 

Februar 2016 – Tre dager med vasking og tetting av  trunnion kuleventil på Troll A

 

Mars 2016 – Syv dager med problemløsing, vasking og tetting av ventiler på Troll C

 

April 2016 – Problemløsing, vedlikehold og tetting av ventiler på Sleipner R under stans

 

Mai – Juni 2016 – To uker med problemløsing, vedlikehold og tetting av ventiler på Troll A under stans

 

Juni 2016 – Vedlikehold og tetting av internlekkasje på 36″ og 40″ trunnnion kuleventiler på Draupner

 

Juni 2016 – Fire dager med vedlikehold og tetting av ventiler på Sleipner A

 

Juli 2016 -Vedlikehold med vasking og tetting av internlekkasje på 6 stk 30″ og 40″ trunnnion kuleventiler på Draupner

 

August – September 2016 -To uker med problemløsing, vedlikehold og tetting av ventiler på Sleipner A og R under stans

 

November 2016 – Fire dager med ventilvedlikehold på Draupner.

 

November 2016 – Tre dagers ventilkurs for Gassco i  Easington

 

Januar 2017 – To tre dagers ventilkurs for Gassco i Easington. 17 – 19.01 og 21 – 23.01

 

Mars 2017 – Fem dagers konsulenttjeneste på  Sleipner A installasjonen 06 – 10.03. Mini stopp.

 

April 2017 – Fire dager ventilvedlikehold på LRF Gassco anlegget i Easington 01.04 – 04.05.

 

Mai 2017 – Tre dagers ventilkurs for TDW offshore service i Stavanger Norge. 29 – 31.01.

 

June 2017 – 13 dager ventilhjelp på  Draupner installasjonen 13 – 26.06. Stans jobb.

 

September 2017 –Tre dagers ventilkurs  for Gassco i Easington 12 – 14.09

 

Oktober 2017 –Tre dagers ventilkurs for National Grid UK  24 – 26.10

 

Mars 2018 –Tre dagers ventilkurs for TDW offshore service i Stavanger Norge. 19 – 21.03.

 

April 2018 – Fire dager ventilhjelp på Draupner installasjonen 09 – 12.04. Ministans.

 

April 2018 – To dagers ventilkurs:For ventiler med stigende spindel  16 – 17.04. For Statoil i Bergen

 

April 2018 – To dager med ventilvedlikehold i Haugesund. Smøring av ventiler til prosjekt 18 – 19.04

 

Mai 2018 – Tre dager ventiltesting for Equinor FAT i Italia. 14 – 16.05

 

Mai 2018 – Fem dager med ventilvedlikehold på LRF Gassco anlegget i Easington 21 – 25.05.

 

Juni 2018 – To dager med ventilkontroll på Gassco Easington og Dornum anleggene 29 – 31.06.

 

Juni 2018 – Ventilreparasjon på 10″ klasse 1500 solid slab ventil på Lyse Neo anlegget i Stavanger 12.06.

 

August 2018 – Ventilvedlikehold og ventilreparasjoner på Gjøa. Vasking av  9 ventiler både trunnion kuleventiler og  paralelle sluse ventil på 30.08 til 05.09.

 

September 2018 – 10 – 13.09 Fire dagers ventil grunnkurs for TS Group i Porsgrunn.

 

Oktober 2018 – Ventilvedlikehold av ventiler i Easington Langeled. 15.10 til 18.10.

 

November 2018 – 05 til 08.11 Fire dagers ventil grunnkurs for TS Group i Porsgrunn.

 

Januar 2019 – Ventilvedlikehold av ventiler i Easington Langeled. 28 til 30.01.

 

Februar 2019 – 04 til 07.02 Fire dagers ventil grunnkurs for TS Group i Porsgrunn.

 

Mars 2019 – 5 dager ventilvedlikehold på Mongstad. 11 til 15.03.

 

April 2019 – Ventilvedlikehold av kuleventiler i Easington Langeled. 01 til 03.04.

 

April 2019 – 08 til 11.04 Fire dagers ventil grunnkurs for TS Group i Porsgrunn.

 

Juni 2019 – 4 dager ventilvedlikehold på Mongstad. 11 til 14.06.

 

August – September 2019 -14 dager med problemløsing, vedlikehold og tetting av ventiler på Sleipner A og R under stans 24.08 til 06.09

 

September 2019 10 dager med problemløsing, vedlikehold og tetting av ventiler på Langeled Easington under stans 09 til 19.09

 

September 2019  23 til 27.09 Fire dagers ventil grunnkurs for TS Group i Porsgrunn.

 

Oktober 2019  21 til 24.10 Fire dagers ventil grunnkurs for TS Group i Porsgrunn.

 

November 2019  18 til 21.11 Fire dagers ventil grunnkurs for TS Group i Porsgrunn.

 

Januar 2020 Vasking og vedlikehold av 6 stk 24″ trunnion kuleventiler på St.Fergus i Scotland 13 til 16.09

 

Februar 2020  03 til 06.02 Fire dagers ventil grunnkurs for TS Group i Porsgrunn.

 

Februar 2020 Vasking og vedlikehold av 6 stk 24″ trunnion kuleventiler på St.Fergus i Scotland 10 til 13.02

 

Februar 2020 8 dager konsulentbistand på Sleipner 19 til 26.02

 

12th of March 2020  Den dagen Norge stengte ned pga Covid 19

 

June 2020  4 dagers ventilkurs i Sandnes for TS Group

 

September 2020 4 dagers ventilkurs i Bergen for 4Phase

 

September 2020  4 dagers ventilkurs i Porsgrunn for TS Group

 

October 2020  4 dagers ventilkurs i Porsgrunn for TS Group

 

November 2020  4 dagers ventilkurs i Porsgrunn for TS Group

 

November 2020  2 dagers PSV kurs på Stord for Aker Kværner

 

Desember 2020  4 dagers ventilkurs i Molde for TS Group

 

Referanse Gassco