bøker

Bøker:

Rattnøkkelen for ventiler med stigende spindel

Denne boken omhandler  ventiler av typene parallelle sluseventiler, kile sluseventiler, seteventiler og kontrollventiler. I boken blir det belyst hvordan ventilene fungerer, bør betjenes og vedlikeholdes. Den tar også for seg bruksområder til diverse ventilløsninger, og problemer som kan oppstå ved feil betjening og bruk av disse.

Rattnøkkelen for ventiler med stigende spindel inneholder over 500 bilder/illustrasjoner. Den tar for seg flere prosedyrer og forslag til problemløsninger, samt vedlikehold av ventilene som omhandles i boken.

Rattnøkkelen for ventiler med roterende spindel

Boken Rattnøkkelen for ventiler med roterende spindel er nå trykket på engelsk. Boken omhandler  ventiler av typene kuleventiler, pluggventiler, spjeldventiler og tilbakeslagsventiler. I boken blir det belyst hvordan ventilene fungerer, bør betjenes og vedlikeholdes. Den tar også for seg bruksområder til diverse ventilløsninger, og problemer som kan oppstå ved feil betjening og bruk av disse.

Rattnøkkelen for ventiler med roterende spindel inneholder over 400 bilder/illustrasjoner. Den tar for seg flere prosedyrer og forslag til problemløsninger, samt vedlikehold av ventilene som omhandles i boken.

Ved bestilling av 2 dagers kurs for ventiler med stigende spindel og/eller ventiler med roterende spindel vil kursdeltagerne få utlevert hvert sitt eksemplar av boken.

Rattnøkkelen for ventiler med stigende spindel er tilgjengelig på norsk og engelsk, men Rattnøkkelen for ventiler med roterende spindel er bare tilgjengelig på engelsk.

Pris pr. bok er kr 1050,- (frakt i Norge er inkludert).

Ved bestilling vil bøkene bli sendt etter mottatt betaling.

Ønsker man både Rattnøkkelen for ventiler med stigende spindel og Rattnøkkelen for ventiler med roterende spindel må det legges inn to bestillinger.

Bøkene kan betales via PayPal til: (ingolf@valve.no) eller til bankkonto. Ta kontakt for informasjon.

Bestill bok her: