Kurs/seminar

Klyde Consultants AS ved Ingolf Fra Holmslet, har i 25 år avholdt utallige kurs og seminar innenfor fagfeltet ventiler. Kursene har bestått av ferdig utviklede kurs, eller spesiallagde ventilkurs for bestemte anlegg/installasjoner.

Ingolf har produsert spesialkurs for landanleggene Kårstø, Tjeldbergodden, Snøhvit og Mongstad. Han har også produsert kurs for en rekke installasjoner på Norsk sokkel, disse er tilrettelagt for problemløsning, behandling og vedlikehold av installasjonens ventiler.

Klyde Consultants AS kan tilby følgende ventilkurs:

Samarbeid med TS Group:

 

Fra høsten 2019 har Klyde Consultants inngått et sammarbeid med TS Group hvor vi sammen kjører ventilkurs med meg som instruktør. Kursene vil bli arrangert i deres lokaler i Porsgrunn. Dette vil være kurs på Norsk og om ønskelig på Engelsk.
For øyeblikket er det satt opp 6 ventil grunnkurs i 2021 som dekker kravene i henhold til tidligere OLF retningslinje 119 ventilkurs nå NOG 143-1 + mer.

For mer informasjon og påmelding gå inn på TS Group sin hjemmeside

 

3-5 dagers grunnleggende ventilkurs

Kursets varighet legges opp etter deltagernes behov, og tar for seg de grunnleggende prinsipper for operasjon og behandling av de forskjellige ventiltyper: Sluseventiler – Seteventiler – Kontrollventiler – Kuleventiler – Spjeldventiler – Strupeventiler – Sikkerhetsventiler – Tilbakeslagsventiler.

Målgruppe: Kurset er tilpasset prosess personell, instrument personell og mekanisk personell, samt lærlinger innenfor de samme gruppene.

Målsetting: Målet er å gi kursdeltagerne den nødvendige ventilforståelse, slik at de på en sikker og tilfredsstillende måte kan behandle ventilene i den daglige driften av anlegget.

2 dagers kurs for ventiler med stigende spindel

Kurset omhandler: Parallelle sluseventiler – Kile sluseventiler – Seteventiler – Kontrollventiler

2 dagers kurs for ventiler med roterende spindel

Målgruppe: Kursene er beregnet for prosjektpersonell eller ledende personell med ansvar for prosessutstyr, behandling, valg, drift og vedlikehold av ventiler.

Målsetting: Målet for kursene er å øke deltagernes ventilforståelse, slik at de får nødvendig kompetanse ved valg av ventiler og forstår betydningen av riktig utstyrte ventiler. Formålet med kursene er å kunne utføre vedlikehold og problemløsning på ventiler under drift, og dermed redusere nedetid i forbindelse med ventilarbeid. Ved riktig valg og bruk av ventiler, er det fullt mulig å redusere ventilrelaterte driftskostnader med 10-40%.

8 timers ventilkurs for ledende personell

For å kunne tilby oppdelt ventilkurs til personell som ikke har mulighet for å avsette tid til to dagers sammenhengende kurs, kan man bestille to 8 timers kurs i forskjellige uker. Dette gjelder for kursene: ventiler med stigende spindel og ventiler med roterende spindel.

Målgruppe og Målsetting: Tilsvarende 2 dagers kursene.

2-8 timers ventilseminar

Det kan avholdes seminar med varighet fra 2 til 8 timer i selvvalgte tema vedrørende ventiler. Alternative emner for seminaret kan være:

 • Valg av ventiler
 • Ventil vedlikehold
 • Nødvendig ekstrautstyr på ventiler
 • Ventiltesting under drift
 • Vasking av ventiler
 • Ventilmerking
 • Spindeltetninger
 • Valg og bruk av smørenipler
 • Ventilens tetningsprinsipper
 • Skifte av spindeltetninger under drift
 • Ventilfunksjoner
 • Driftsproblemer på ventiler
 • Kavitasjon på kontrollventiler
 • Driftsproblemer på kontrollventiler
 • Montering av ventiler
 • Plassering av smørenipler
 • Standardisering av smørenipler
 • Behovet for hjelpeventiler

Alle kurs og seminar kan avholdes for små grupper på minimum seks personer eller større grupper uten øvre begrensning. Kurs/seminar kan arrangeres lokalt, eller de kan avholdes i konferansesenter etter kundens ønske.

Ta kontakt!

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Vi hører gjerne fra deg. Du kan ringe oss på (+47) 915 13 536,
sende mail til ingolf@valve.no, eller fylle inn
skjemaet til høyre

Kontaktskjema: